Legemiddelgjennomgang

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender" har utviklet mange tiltakspakker for å bedre pasientsikkerheten i norsk helsevesen, deriblant tiltakspakke for systematiske, tverrfaglige legemiddelgjennomganger - LMG.
Denne filmen er en dramatisering av en systematisk, tverrfaglig legemiddelgjennomgang.
Filmen har norske pasientinstitusjoner som målgruppe. 

Lengde:

11:52 min


Fagområde:

HF - Helsevitenskap


Kategori:

Undervisningsvideo


Forelesningsrekker:


Emneord:

Legemiddelgjennomgang, Eldre, Helsefag, Hioa, Johannes slaattelid, Lmg, Medieseksjonen, Morten reksten, Nanna werner, Reseptar, Sykepleie, TekstetEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst