NOVA - Velferdsforskningsinstituttet

Ungdom "nå til dags" - 1/2

1.245 views 18. desember 2018

Video 1 av 2. Forsker II ved NOVA, Mira Aaboen Sletten, forteller om dagens ungdom og fortellinger/perspektiver som finnes om ungdom blant forskere og i samfunnsdebatten.

Ungdom "nå til dags" - 2/2

1.211 views 18. desember 2018

Video 2 av 2. Forsker II ved NOVA, Mira Aaboen Sletten, forteller om dagens ungdom og fortellinger/perspektiver som finnes om ungdom blant forskere og i samfunnsdebatten.

DARE - a research project about young people and radicalisation

105 views 29. november 2018

DARE - Dialogue about Radicalisation and Equality - is a research project that investigates how young people aged between 12 and 30 respond to messages and agents of radicalisation. DARE includes 15 partners in 13 countries - Belgium, Croatia, France, Germany, Greece, Malta, Norway, Poland, Russian Federation, The Netherlands, Tunisia, Turkey...

Seminar: Er demokrati viktig for ungdom?

132 views 25. oktober 2018

Hva skal til for at ungdom slutter opp om demokratiet? Seminaret ble arrangert av velferdsforskningsinstituttet NOVA og Tidsskrift for ungdomsforskning ved OsloMet. Resultater fra den internasjonale Civic and Citizenship Education Study (ICCS), gjennomført i 24 land, lanseres.

Ungdata Junior infofilm

580 views 22. februar 2018

Ungdatakonferansen 2017

588 views 28. november 2017

Hvert år arrangerer NOVA og HiOA denne konferansen hvor landets fremste forskere presenterer oppdatert forskning om ungdom. Målgruppen er de som jobber med ungdom til daglig. Temaet denne gang er de rammene stedet legger for ungdom og deres liv. Har lokalmiljøet endret betydning når mer av ungdomstiden tilbringes i utdanningsinstitusjonene, i...

#1 Ungdata 2015 før lunsj

455 views 10. oktober 2017

Ungdatakonferansen 2015 tar for seg sosiale forskjeller i ungdomstiden og hvordan oppvekst i familier med ulik økonomi og sosial status påvirker ungdommers hverdagsliv. Den ble ledet av Kari Anne Moe. Åpning av konferansen, Curt Rice, rektor ved HiOA Sosiale forskjeller i unge liv, Anders Bakken, HiOA Skole og overgang til...

#2 Ungdata 2015 etter lunsj

323 views 10. oktober 2017

Ungdatakonferansen 2015 tar for seg sosiale forskjeller i ungdomstiden og hvordan oppvekst i familier med ulik økonomi og sosial status påvirker ungdommers hverdagsliv. Den ble ledet av Kari Anne Moe. Fritid og deltakelse Sosiale ulikheter i idretten, Ørnulf Seippel, Norges idrettshøgskole. Kulturbærer eller politisk aktivist?...

#1 Ungdatakonferansen 2014 før lunsj

286 views 13. oktober 2017

Nye rammer for unge liv - En ny digital verden, tettere oppfølging fra foreldre og nye kompetansekrav i skole og arbeidsliv har endret ungdoms hverdagsliv ganske dramatisk. Ungdatakonferansen 2014 handler om oppvekstens nye innramming og hvordan dette påvirker ungdomstiden. Åpning av konferansen, Kåre Hagen, Leder for Nova Ungdoms...

#2 Ungdatakonferansen 2014 etter lunsj

348 views 13. oktober 2017

Nye rammer for unge liv En ny digital verden, tettere oppfølging fra foreldre og nye kompetansekrav i skole og arbeidsliv har endret ungdoms hverdagsliv ganske dramatisk. Ungdatakonferansen 2014 handler om oppvekstens nye innramming og hvordan dette påvirker ungdomstiden. Helse, rus og kriminalitet Psykisk helse, Ragnhild Bang Nes,...