Kohortstudier vs. kasus-kontroll-studier for viderekommende

Denne gjennomgangen er for viderekommende som alt kjenner til kohortstudier og kasus-kontroll-studier. ELI-PRO står for Explain Like I'm Professional. 
Det gjennomgås hvordan man beregner effekt i de ulike studiene. Stikkord er odds ratio, og relativ risiko.  

Lengde:

06:09 min


Fagområde:

HF - Helsevitenskap


Kategori:

Undervisningsvideo


Forelesningsrekker:


Emneord:

2018, Elipro, Kasus-kontroll, Kohort, Odds ratio, Relativ risikoEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst