Soft dialectics

Lengde:

10:48 min


Fagområde:

LUI - Lærerutdanning og internasjonale studier


Kategori:

Undervisningsvideo


Forelesningsrekker:

IKT-i-laering


Emneord:

Ikt-støttet læring, Leikny øgrim, Monica johannesen, Soft dialectics, TekstetEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst