FilMet

Hvordan legger man opp et kurs?

47 views 26. juni 2019

Er du kursholder via OsloMet-akademiet? Her er introen til hvordan du kan legge opp et kurs.

Boolske søk med AND og OR

29 views 4. juli 2019

I denne videoen får du en gjennomgang av hvordan du bruker AND og OR når du søker.

Lærer linoleumstrykk på faglærer i design, kunst og håndverk

82 views 16. april 2019

Connie lærer høytrykk på faglærer i design, kunst og håndverk.

Hva gjør vi med volden?

8 views 23. juli 2019

Ny forskning om tjenester og tiltak ■ Justis- og beredskapsdepartementet har tatt initiativ til en stor satsing på forskning om vold i nære relasjoner innenfor rammene av Stortingsmelding 15 (2012–2013) «Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner». Sammen med Helse- og omsorgsdepartementet har de bevilget midler til Nasjonalt...

Hvordan installere EndNote?

9 views 23. juli 2019

Informasjonsvideo om hvordan man som OsloMet-student installerer referanseverktøyet EndNote.

Teknologi og møter

29 views 5. juli 2019

Førsteamanuensis Einar Bakke snakker om hvordan den samme teknologien både kan være gode verktøy og forstyrrende elementer i kommunikasjon mellom mennesker.

Capitalizing vs Expensing

33 views 3. juli 2019

Associate Professor Einar Bakke explains and compaires the two close concepts of capitalizing and expensing.

Hvordan melde på dine ansatte til kurs?

31 views 21. juni 2019

Kort beskrivelse av hvordan man kan melde på sine ansatte til kurs.

Irgens on RRI and region

30 views 19. juni 2019

Morten Irgens om RRI og regioner

Opening talentdevelopment program

30 views 19. juni 2019

Morten Irgens introduksjon til konferanse june 2019

Countering online disinformation: Day 2

43 views 18. juni 2019

Different forms of disinformation have become increasingly visible and significant in the media and political landscapes in recent years. Political and/or financial motives often give fuel to the production and distribution of disinformation and studies have shown its interconnectedness with ad-tech industries.

Countering online disinformation: An interdisciplinary and network-building symposium: Day1

32 views 18. juni 2019

Different forms of disinformation have become increasingly visible and significant in the media and political landscapes in recent years. Political and/or financial motives often give fuel to the production and distribution of disinformation and studies have shown its interconnectedness with ad-tech industries.