FilMet

Norskkurs for internasjonalt tilsatte ved OsloMet - Norwegian language courses for international...

228 views 14. januar 2019

Enhet for akademisk språkpraksis tilbyr språkkurs for internasjonalt tilsatte ved OsloMet: https://ansatt.oslomet.no/spraktilbud-ansatte Unit for Academic Langugage and Practice offers language courses for international staff at OsloMet: https://ansatt.oslomet.no/en/language-training-employees

Lærer linoleumstrykk på faglærer i design, kunst og håndverk

44 views 16. april 2019

Connie lærer høytrykk på faglærer i design, kunst og håndverk.

SAMSVAR- Foreldreskap blant etniske og religise minoriteter- Lik praksis, ulike verdier

12 views 23. mai 2019

Bakteppet for seminaret er en fersk rapport som NOVA-forskerne Ingrid Smette og Monika Grønli Rosten ved OsloMet har laget på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Forskerne har sett på foreldreidealer blant minoritetsforeldre på tvers av etnisitet og religion. Rapporten bygger på intervjuer med mødre og fedre som har flyktet til...

Samsvar - Pasienten i morgendagens helsevesen

10 views 23. mai 2019

Hva gjør teknologi med morgendagens pasient og hva gjør pasienten med teknologien? Velkommen til SAMSVAR-seminar!

Å ha barn og ungdom som pasienter

23 views 22. mai 2019

Spesialsykepleier Kamilla Karine Heggen blir intervjuet av leder for DIGIN ved OsloMet, Hallgerd Benan. Intervjuet handler om hvordan det er å jobbe med barn og unge som pasienter på Ahus.

SAMSVAR: Barn og unges digitale hverdag

17 views 21. mai 2019

Digitale verktøy tar oss rett inn i den kommersielle delen av nettet. Vi spør hvordan vi lærer barna våre å forholde seg til det overstrømmende presset fra markedsaktørene. Og hvilken rolle har skolen i å lære barna digital kompetanse?

SAMSVAR-seminar: By og land hand i hand

14 views 21. mai 2019

Byene vokser, mens utkantstrøk mister arbeidsplasser og tjenestetilbud. Må byenes vekst skje på bekostning av distriktene, eller er det mulig å bygge et Norge som får sentrum og periferi til å spille på lag i framtida? Og vil vi det?

SAMSVAR-seminar: Hva koster et verdig liv? Fattigdom i dagens Norge

20 views 21. mai 2019

I Norge er det få som sulter, og de fleste har et sted å bo. Likevel er mange ekskludert fra samfunnets fellesskap fordi de mangler penger. I dette SAMSVAR-seminaret ser vi nærmere på hvordan vi definerer fattigdom i velferdsstaten Norge.

SAMSVAR- Hvordan motvirke mobbing i skolen

18 views 20. mai 2019

Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø. Likevel utsettes mange elever for mobbing og krenkelser på skolen, eller opplever å være i et dårlig skolemiljø I dette Samsvar-seminaret er skolemiljø tema og vi spør: - Hva skal til for å forhindre mobbing i skolen?

SAMSVAR- Hvem bygger framtidens byer, demokrati eller marked

13 views 20. mai 2019

De største byene i Norge fortsetter å vokse. I dette Samsvar-seminaret har vi en debatt med utgangspunkt i følgende to spørsmål: Hva skal til for at framtidens byer blir gode og inkluderende steder for alle som bor der?Hvem er det som bestemmer byutviklingen - politikerne eller de private markedsaktørene?

EIBI - resultater

22 views 14. mai 2019

Psykologspesialist Sigmund Eldevik om EIBI (Early Intensive Behavioral Intervention).