FilMet

Helsebiblioteket 2 - Tilgang til databaser

741 views 14. august 2015

Hvordan få tilgang til forskjellige databaser

Helsebiblioteket 1 - Databasesøk

1.589 views 13. august 2015

Start med denne - en innføring i databasesøk

Helsebibliotek - Engelske søkeord

1.263 views 13. august 2015

Hvordan finne engelske søkeord

Helsebiblioteket - Cochrane

965 views 13. august 2015

Hvordan finne systematiske oversikter

Helsebiblioteket - Pubmed

1.397 views 13. august 2015

Hvordan søke i Pubmed

Helsebiblioteket - Medline

1.225 views 13. august 2015

Hvordan søke strukturert med emneord i Medline

Helsebiblioteket - Svemed+

1.102 views 13. august 2015

Hvordan finne litteratur med svemed+