FilMet

#10 Reliabilitet

1.221 views 18. desember 2015

#11 Nøyaktighet og presisjon

1.281 views 18. desember 2015

#8 Generaliserbarhet

1.402 views 8. desember 2015

#9 Validitet

1.174 views 8. desember 2015

#6 Eksposisjon og utfall

706 views 14. april 2015

#7 2x2-tabellen

818 views 14. april 2015

#2 Epidemiologiske begreper

991 views 14. april 2015

#3 Insidens og prevalens

1.168 views 14. april 2015

#4 Bias and confounding

880 views 14. april 2015

#5 Tallenes tale

660 views 14. april 2015