FilMet

#10 Reliabilitet

1.252 views 18. desember 2015

#11 Nøyaktighet og presisjon

1.320 views 18. desember 2015

#8 Generaliserbarhet

1.443 views 8. desember 2015

#9 Validitet

1.222 views 8. desember 2015

#6 Eksposisjon og utfall

716 views 14. april 2015

#7 2x2-tabellen

823 views 14. april 2015

#2 Epidemiologiske begreper

1.008 views 14. april 2015

#3 Insidens og prevalens

1.190 views 14. april 2015

#4 Bias and confounding

886 views 14. april 2015

#5 Tallenes tale

672 views 14. april 2015