FilMet

#10 Reliabilitet

1.270 views 18. desember 2015

#11 Nøyaktighet og presisjon

1.353 views 18. desember 2015

#8 Generaliserbarhet

1.484 views 8. desember 2015

#9 Validitet

1.237 views 8. desember 2015

#6 Eksposisjon og utfall

744 views 14. april 2015

#7 2x2-tabellen

853 views 14. april 2015

#2 Epidemiologiske begreper

1.031 views 14. april 2015

#3 Insidens og prevalens

1.233 views 14. april 2015

#4 Bias and confounding

899 views 14. april 2015

#5 Tallenes tale

685 views 14. april 2015