FilMet

#10 Reliabilitet

1.140 views 18. desember 2015

#11 Nøyaktighet og presisjon

1.204 views 18. desember 2015

#8 Generaliserbarhet

1.288 views 8. desember 2015

#9 Validitet

1.096 views 8. desember 2015

#6 Eksposisjon og utfall

700 views 14. april 2015

#7 2x2-tabellen

805 views 14. april 2015

#2 Epidemiologiske begreper

984 views 14. april 2015

#3 Insidens og prevalens

1.144 views 14. april 2015

#4 Bias and confounding

869 views 14. april 2015

#5 Tallenes tale

651 views 14. april 2015