OsloMet Film

#10 Reliabilitet

847 views 18. desember 2015

#11 Nøyaktighet og presisjon

900 views 18. desember 2015

#8 Generaliserbarhet

1.020 views 8. desember 2015

#9 Validitet

859 views 8. desember 2015

#6 Eksposisjon og utfall

654 views 14. april 2015

#7 2x2-tabellen

745 views 14. april 2015

#2 Epidemiologiske begreper

934 views 14. april 2015

#3 Insidens og prevalens

1.067 views 14. april 2015

#4 Bias and confounding

801 views 14. april 2015

#5 Tallenes tale

608 views 14. april 2015