FilMet

Steinene som kunne snakke

262 views 8. september 2017

En del av en bacheloroppgave på MOK fra 2008. Laget av Erik Fosheim Brandsborg og Kristiane Bræck Larsen. Den var inkludert i et ganske omfattende nettsted om digital historiefortelling og forskningsformidling, med både konkrete råd og en del mer teoretiske betraktninger.

Å vite eller ikke vite

391 views 9. november 2016

Digital historiefortelling laget av Lisebet Skeie Skarpaas.

Reisen

250 views 2. mai 2016

Første møte

270 views 2. mai 2016

Språkutfordringer

266 views 2. mai 2016

Condoms

254 views 2. mai 2016

Ta en potet

284 views 2. mai 2016

Sprinteren

235 views 2. mai 2016

Fenomenologi i praksis

390 views 2. mai 2016

Den digitale historien

370 views 2. mai 2016

They call it "Ubuntu"

241 views 2. mai 2016