OsloMet Film

Steinene som kunne snakke

229 views 8. september 2017

En del av en bacheloroppgave på MOK fra 2008. Laget av Erik Fosheim Brandsborg og Kristiane Bræck Larsen. Den var inkludert i et ganske omfattende nettsted om digital historiefortelling og forskningsformidling, med både konkrete råd og en del mer teoretiske betraktninger.

Å vite eller ikke vite

365 views 9. november 2016

Digital historiefortelling laget av Lisebet Skeie Skarpaas.

Reisen

230 views 2. mai 2016

Første møte

249 views 2. mai 2016

Språkutfordringer

234 views 2. mai 2016

Condoms

229 views 2. mai 2016

Ta en potet

253 views 2. mai 2016

Sprinteren

214 views 2. mai 2016

Fenomenologi i praksis

362 views 2. mai 2016

Den digitale historien

335 views 2. mai 2016

They call it "Ubuntu"

211 views 2. mai 2016