5/5 Broen til framtiden 2019 -Plenum 2

1 - Starten

2 - Miljøhovedstaden i en rettferdig omstilling – Oslo 2019
     Raymond Johansen (byrådsleder). 

3 - Oljekrisa 2014 – Hva skjedde med oljearbeideren? 
      Truls Nordahl (NAV Rogaland).

4 - Olje, klima, arbeidsplasser og framtida - Innlegg og debatt mellom:
  • Åsmund Aukrust (Arbeiderpartiet) 
  • Ina Libak (leder, AUF)
  • Anja Bakken Riise (leder, Framtiden i våre hender)
  • Kjersti Barsok (leder, NTL) leder debatten. 
5 - Avslutning
     Penelope Lea, Miljøagent og tidenes yngste vinner av Frivillighetsprisen.