SAMSVAR: Innvandreres møte med helsevesenet

Publisert 2018

De siste tiårene har Norge opplevd økt innvandring. I dette SAMSVAR - seminaret spør vi: - Hva betyr dette for etterspørselen av offentlige helsetjenester, og hvor godt forberedt er tjenestene på å møte de nye brukernes behov?

  • Skyldes «underforbruket» av offentlige helse- og omsorgstjenester i mange innvandrergrupper at de har bedre helse enn majoritetsbefolkningen?
  • Har innvandrergruppene en høyere terskel for å oppsøke helsetjenestene?
  • Hva slags kulturell kompetanse bør helsepersonellets ha i møte med pasienter med minoritetsbakgrunn?
Introduksjon til seminaret
Anne Leseth fra SPS
Innledere
  1. Lise-Merete Alpers, SPS: Behov for kompetanse blant helsepersonell ved pleie og behandling av pasienter med innvandrerbakgrunn.
  2. Dawit Shawel Abebe, NOVA og HV: Betydning av landbakgrunn for barn og unges bruk av tjenestene i barne- og ungdomspsykiatrien.
  3. Camilla Holt Hasle og Ingrid Vassli Flateby, rådgivere i seksjon for pasientsikkerhet og likeverdige helsetjenester ved Oslo universitetssykehus: Slik jobber vi for likeverdige helsetjenester og mangfold ved OUS?
Kommentatorer
  1. Emine Kale, psykolog og rådgiver ved NAKMI/Folkehelseinstituttet
  2. Mina Adampour, lege & spaltist
  3. Rabia Musavi, prosjektkoordinator ved LIN-Likestilling, Inkludering og Nettverk
  4. Panelsamtale