Verktøy for å navigere i et skjønnsmessig juridisk landskap: erfaringer fra barnevernspedagogutdanning

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.