Live: Ungdom og demokrati i skolen

4. desember 2023 08:49

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) og Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet ønsker velkommen til avslutningskonferanse for DEMOCIT-prosjektet (Demokrati, læring og mobilisering for unge medborgere 2020-2023) på Litteraturhuset i Oslo, mandag 4. desember 2023.

Tema for konferansen

 • Ungdom er allerede demokratiske aktører i egen hverdag, men blir usynliggjort fordi demokrati oppfattes som Storting og regjering og derfor som noe «voksent». 
 • Sosiale forskjeller påvirker elevers politiske mestringstro. Demokratiundervisningen i ungdomsskolen og i lærerutdanningen må styrke elevers politiske mestringstro på tvers av forskjeller i elevenes bakgrunn. 

Program

08:30 - 09:00
Kaffe og mingling

09:00 - 0915
Åpning v/ Guro Ødegård, direktør ved NOVA, OsloMet

09:15 – 09:30
Innledning v/ Tanja Storsul, prorektor for forskning, OsloMet 

09:30 – 09:40
Sosial ulikhet i 14-åringers politiske mestringstro
v/Lihong Huang, prosjektleder for DEMOCIT/forsker I, NOVA, OsloMet    

09:40 – 10:00
Ungdommer som demokratiske aktører i egen (skole) hverdag
v/Evy Jøsok, førstelektor, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet

10:00 – 10:20
Hvordan kan skolens demokratiundervisning i samfunnsfag bidra til å utjevne de sosiale bakgrunnsvariablenes påvirkning på ungdoms demokratiske deltakelse? v/ Anders G. Kjøstvedt, førsteamanuensis, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet 

10:20 – 10:40
Lærerutdanning for ungdoms aktive demokratiske deltakelse: hva sier lærerutdannere i Danmark, Finland, Norge og Sverige? v/Idunn Seland, førsteamanuensis, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet

10:40 – 11:00
Kaffepause

11:00 – 12:00
Kommentarpanel (moderator: Guro Ødegård)

 • Grete Vandvik, Redd Barna
 • Ingrid Aspelund, Det Europeiske Wergelandsenteret
 • Siri Hansen, KS
 • David Moland-Wulff, Bjølsen skole
 • Tone Abrahamsen, Utdanningsdirektoratet

12:00 – 13:00
Lunsj

13:00 – 13:45
Norske resultater fra The International Civic and Citizenship Education Study 2022
v/ Oddveig Storstad, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning, NTNU

13:45 – 14:00
Kaffepause

14:00 – 14:30
Dypdykk i ungdoms demokratiforståelse I: Skolekonteksten
v/ Tessa E. Grevle, OFFPHD-stipendiat DEMOCIT-prosjektet, OsloMet 

14:30 – 15:00
Samfunnsfagsundervisning og politisk mestringstro
v/ Eva Kosberg, ph.d.-stipendiat DEMOCIT-prosjektet, OsloMet

15:00 – 15:45
Panelsamtale om betydning for lærerutdanning og videre forskning (moderator: Guro Ødegård):

 • Torill Strand, professor, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo 
 • Heidi Biseth, professor, Institutt for kultur, religion og samfunnsfag, Universitetet i Sørøst-Norge 
 • Malin Tväråna, Uppsala Universitet, Uppsala, Sverige 
 • Anders Stig Christensen, UCL University College, Odense, Danmark. 

https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/demokrati-lering-mobilisering-unge-medborgere">Les mer om DEMOCIT-prosjektet (Demokrati, læring og mobilisering for unge medborgere 2020-2023).