UB - Universitetsbiblioteket

Boolske søk med AND, OR og NOT

115 views 17. juni 2019

I denne videoen får du en gjennomgang av hvordan du bruker AND, OR og NOT når du søker.

Helsebiblioteket 2 - Tilgang til databaser

787 views 14. august 2015

Hvordan få tilgang til forskjellige databaser

Helsebiblioteket - Svemed+

1.186 views 13. august 2015

Hvordan finne litteratur med svemed+

Helsebiblioteket - Medline

1.438 views 13. august 2015

Hvordan søke strukturert med emneord i Medline

Helsebiblioteket - Pubmed

1.513 views 13. august 2015

Hvordan søke i Pubmed

Helsebiblioteket 1 - Databasesøk

1.834 views 13. august 2015

Start med denne - en innføring i databasesøk

Helsebibliotek - Engelske søkeord

1.501 views 13. august 2015

Hvordan finne engelske søkeord

Helsebiblioteket - Cochrane

1.033 views 13. august 2015

Hvordan finne systematiske oversikter