UB - Universitetsbiblioteket

Litteraturtreet

398 views 1. desember 2015

Lunsjpåfyll: Spill i bibliotek

440 views 26. april 2016

Helsebiblioteket 2 - Tilgang til databaser

787 views 14. august 2015

Hvordan få tilgang til forskjellige databaser

Helsebiblioteket - Svemed+

1.191 views 13. august 2015

Hvordan finne litteratur med svemed+

Helsebiblioteket - Medline

1.441 views 13. august 2015

Hvordan søke strukturert med emneord i Medline

Helsebiblioteket - Pubmed

1.520 views 13. august 2015

Hvordan søke i Pubmed

Helsebiblioteket 1 - Databasesøk

1.837 views 13. august 2015

Start med denne - en innføring i databasesøk