TV-serien Broen til framtiden 4/4 - Klimarettferdighet

I denne siste episoden av Broen til framtiden løfter både forskere og representanter fra ulike religioner fram etikken. Parisavtalen har ingen innebygde sanksjonsmuligheter, det finnes "bare skammen ved å bryte et løfte", som internasjonal direktør ved Norsk Polarinstitutt sier det. Karbonbudsjettet, og veksten i antall klimaflyktninger, setter spørsmålet om hvem som har rett til å utvinne de gjenværende fossile ressursene ytterligere på en spiss. Kan nye klimajobber i Norge bidra til en rettferdig omstilling globalt, så vel som nasjonalt? Produsert av Medieseksjonen, og forskergruppa Journalistikk, klima og globalisering, ved OsloMet