Tolkens dag 2022

Tolkens dag er OsloMet sin markering av en større internasjonal feiring – FNs internasjonale dag for tolking og oversettelse. Arrangementet er åpent for alle som er interessert i temaet tolking og oversettelse.


Program

09.30-10.00: Registrering og kaffe med stands.

Innledning til temaet: Tolking og bærekraft.

 • 10.00-10.05 Velkommen og praktisk informasjon ved konferansier og Professor Arnfinn Muruvik Vonen.
 • 10.05-10.15 Rektor Christen Krogh innleder – OsloMet og bærekraft.
 • 10.15-10.45 Keynote speaker: Dr. Mary Phelan (dcu.ie) – tolking og oversettelse sett i lys av FNs bærekraftsmål.

10.45-11.00: Pause/kaffepåfyll

Del 1. Tolking, rettsikkerhet og likeverd – nasjonale rammeverk.

 • 11.00-11.20 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ved avdelingsleder Hanne Løfsnes: Tolkeloven og bærekraft. 
 • 11.20-11.40 Språkrådet ved minoritetsspråkrådgiver Pål Kristian Eriksen: Språkloven og vern av nasjonale minoritetsspråk, samiske språk og norsk tegnspråk.
 • 11.40-12.00 Samisk høgskole ved instituttleder Lájlá Helene Eira; Om arbeidet med å utvikle kvalifiseringstilbud for tolker på samiske språk.

12.00-13.00 Pause med stands.

Del 2. Tolking i krig og kriser – Hva har vi lært?

 • 13.00-13.20 Folkehelseinstituttet (FHI) ved avdelingsdirektør Thor Indseth: Tolkens rolle i en helsekrise: Gode tolketjenester som en forutsetning for å ivareta god helse for alle.
 • 13.20-13.40 Utlendingsdirektoratet (UDI) ved Lena Grønland, Svitlana Chepras og Khrystyna Solomchak: Erfaringer fra krigen i Ukraina og hvordan Norge håndterte det akutte behovet for tolker. 
 • 13.40-13.50 Kommentar fra Tetyana Tkachenko, tolk i russisk og ukrainsk.

13.50-14.00 Pause/kaffepåfyll

Del 3. Tolkenes arbeidsforhold og hvordan sikre en bærekraftig profesjonsutvikling?

 • 14.00-14.15 Proba samfunnsanalyse ved forsker Jens Lunnan Hjort: Hovedfunn fra rapporten «Tolkens arbeidsforhold og markedet for tolketjenester» (2022). 
 • 14.15-14.30 Kommentar fra tolk og psykologspesialist Ragna Rygh Svela: Tolkenes arbeidshold, livskvalitet og psykiske helse.
 • 14.30-15.15 Paneldebatt: Hvordan sikre en bærekraftig profesjonsutvikling?

15.15-15.30 Oppsummering av dagen og veien videre – Hvordan kan feltet samarbeide for å nå målene?