TKD AVSLUTNING - hilsen fra dekan og studentrådsleder

Dette er den alternative avslutningsfilmen for TKD i 2020.
Dekan Thodesen og studentrådsleder Hudtwalcker hilser.