Teamarbeid og teamutvikling

"JMP ønsker å erstatte denne videoen, derfor upublisert pr i dag" NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Introduksjon til temaene teamarbeid og teamutvikling. Filmen retter seg mot rektorutdanningen.