Teamarbeid og teamutvikling

Jan Merok Paulsen introduserer temaene teamarbeid og teamutvikling.