Teamarbeid og teamutvikling

Jan Merok Paulsen introduserer temaene teamarbeid og teamutvikling.

Lengde:

24:57 min


Fagområde:

LUI - Lærerutdanning og internasjonale studier


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

2016, Jan merok paulsen, Teamarbeid, Teamutvikling, Utekstet, UtviklingEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst