Tagget med styring og organisasjonsbygging

Oppsummering av emne 1, rektorutdanningen

439 views 5. april 2017

Jan Merok Paulsen går i gjennom organisasjonsdelen deltakerene får til eksamen.

"Styring og organisasjonsbygging" -en oppsummering

580 views 1. april 2016

Jan Merok Paulsen oppsummerer kurset i styring og organisasjonsbygging.