Seksuelle og reproduktive rettigheter

Lege Berit Austveg snakker om viktigheten av begrepene "seksuelle rettigheter" og "reproduktive rettigheter".