SAMSVAR-seminar: Uinteressert ungdom eller vanskelige voksne?

Ungdomsmedvirkning i samfunnsplanlegging. Ungdom blir gjerne sett på som en ”vanskelig” gruppe å samarbeide med, men de har en lovfestet rett til å tas med på råd i saker og planer som angår dem. Men er det egentlig ungdommen det er noe galt med – eller er det de voksnes spørsmål som er feil? Hvordan går man frem for å finne ut hva slags by og samfunn ungdom ønsker seg? Og er det verdt bryet?  

Her er innlegg fra forskere og samfunnsengasjerte aktører som har fersk erfaring fra arbeid med ungdom og medvirkning. Det utforskes nye metoder for innhenting av innspill fra unge mennesker, og ser nærmere på motiveringen for å gi ungdom større mulighet til å være med å forme byen og samfunnet rundt seg.