SAMSVAR-seminar: normalitet og avvik

Hva betyr det at noe er normalt? Lars Grue og Finn Skårderud holder innlegg og reflekterer over begrepene "normalitet" og "avvik".