SAMSVAR-seminar: Arbeidsledige unge - merket for livet?

Arbeidsledighet kan sette dype spor i enkeltmenneskers liv. Slike spor kan få konsekvenser for unges muligheter i arbeidslivet både på kort og lang sikt.

Norge har et omfattende apparat for å bistå unge som er, eller står i fare for å falle utenfor arbeidslivet. Oppskriften fra NAV er aktivitet, helst arbeidsrettet og eventuelt opplæring ved behov.

Vi diskuterer med utgangspunkt i følgende tre spørsmål:

  1. Hva mener arbeidsgivere om NAVs virkemidler?
  2. Hva er konsekvensene av å være ung og arbeidsledig?
  3. Hvordan kan man lykkes med arbeidsinkludering av utsatte unge