SAMSVAR: Har Nav gått fra «en dør inn» til digital mur?