SAM - Samfunnsfag

Utvekslingsopphold i Nicaragua

387 views 5. april 2017

Student Aase Terland Bjørnerem forteller om sin opplevelse som utvekslingsstudent for ett semester i Nicaragua.

Utvekslingsopphold i Nederland

429 views 15. mars 2017

Student Katrina Aileen Mæland forteller opp sin opplevelse som utvekslingsstudent for ett semester i Nederland.

Utvekslingsopphold i Australia

787 views 7. februar 2017

Studentene Anna Meling Brynie og Anna Skar forteller om sin opplevelse som utvekslingsstudenter for ett semester i Adelaide, Australia.

Utvekslingsopphold i Danmark

452 views 30. januar 2017

Student Mirjam Berge Gregersen forteller opp sin opplevelse som utvekslingsstudent for ett semester i Danmark.

Skrivementor - noe for deg?

424 views 10. april 2015

Skrivementor - noe for deg?

373 views 10. april 2015

Skrivementor- noe for deg?

367 views 10. april 2015