SAM - Samfunnsfag

3 Offentlighet og møteplass

125 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

5 Markedsføring og publikumsutvikling

112 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

1 Hva er et bibliotek i dag?

155 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

2 Samfunnsmandatet

113 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

4 Den ideelle biblioteksjef

103 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

Introduksjon til serien. Et bibliotekhistorisk bakteppe.

243 views 14. august 2019

Øivind Frisvold snakker om bibliotek og bibliotekets historie. Videoen fungerer som et bakteppe for flere videoer der Frisvold intervjuer Ragnar Audunson.