SAM - Samfunnsfag

Teknologi og møter

168 views 5. juli 2019

Førsteamanuensis Einar Bakke snakker om hvordan den samme teknologien både kan være gode verktøy og forstyrrende elementer i kommunikasjon mellom mennesker.

Journalistikken på 2020-tallet: Utfordringer og muligheter

40 views 30. januar 2020

Boklansering og seminar 23. januar 2020 Snakker journalister fortsatt med folk? Er faktasjekking en avsporing? Hva skjer med «objektiviteten» når nye politiske medier vokser fram og fagpressa overtar viktige deler av nyhetsproduksjonen? Tar frilansere og service-strateger jobbene i media? Dette er blant mange spørsmål som vil...

MODULE 7.3 - Cambridge Analytica explained in 5 minutes

208 views 24. oktober 2019

Videoen er en promo for et samarbeid SAM har med TKD der det er utviklet en videreutdanning for næringsklynger.

International Day for Universal Access to Information Gala Dinner

123 views 22. oktober 2019

On 25th and 26th September 2019, ARTICLE 19 Eastern Africa in collaboration with UNESCO and the Journalism Media International Center of OsloMet - Oslo Metropolitan University in Norway, sought to undertake two major activities in commemoration of the “International Day of Universal Access to Information 2019”.

Det flerspråklige bibliotek

65 views 11. oktober 2019

Videoen viser tilbudene fra "Det flerspråklige bibliotek" ved Nasjonalbiblioteket.

The Public Sphere and Public Libraries

120 views 23. august 2019

Assistant Professor at iSchool, University of Tsukuba in Japan, Masanori "Masa" Koizumi, talks about the public sphere and public libraries.

3 Offentlighet og møteplass

93 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

5 Markedsføring og publikumsutvikling

80 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

1 Hva er et bibliotek i dag?

119 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

2 Samfunnsmandatet

85 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

4 Den ideelle biblioteksjef

80 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.