Rektoratets digitale velkomstmøte med ansatte på OsloMet, 27. august 2020.

Rektoratets digitale velkomstmøte med ansatte på OsloMet, 27. august 2020.