Live: Rapportlansering: Medbestemmelsesbarometeret 2022

24. januar 2023 08:49

Hva nå? Mikromodellens møte med nye utfordringer 

Norsk arbeidsliv står overfor store utfordringer i fremtiden og mange har tro på den norske modellen som nøkkelen også i fremtiden. Men da må modellen virke lokalt; ute på de enkelte arbeidsplassene. Arbeidstakere med individuell og representativ innflytelse er den grunnleggende forutsetningen for det som kalles den norske mikromodellen.

Derfor spør vi: 

  • Hvor mye innflytelse har norske arbeidstakere?
  • Hvor mye innflytelse har de tillitsvalgte?
  • Hva betyr tariffavtale og fagforeningsmedlemskap for den enkeltes innflytelse?
  • Hvor godt rustet er partssamarbeidet til å håndtere digitalisering og klimakrise?

Rapporten lanseres 24. januar på Litteraturhuset. På lanseringen vil AFIs forskere – Elin Moen Dahl og Inger Marie Hagen – presentere rapporten og det kommer kommentarer fra tillitsvalgte i:

  • NTL
  • Legeforeningen
  • Politiet Fellesforbund
  • Forskerforbundet.

I tillegg har vi invitert arbeidslivsforskere fra andre forskningsinstitutter til å kommentere funnene. Programmet oppdateres løpende.

Upcoming live events

KORG 2023

1. juni 2023 09:45