Presentasjon av styrekandidatene 2019

Kandidater til universitetsstyret får mulighet til å presentere seg for velgerne.

1 - Curt Rice, Brita Bye og Anders Dahle introduserer og forklarer prosessen videre. 
2 - UF - kandidatene  presenterer seg.
3 - TA - kandidatene presenterer seg.