Organisasjonslæring - Nye tider, kap. 12

Video om organisasjonslæring, beregnet for styrerutdanningen.