Nico Groenendijk forteller om forskningen bak Kjøp Bærekraftig-prosjektet

Dette foredraget er en del av seminaret som ble holdt 9.–10. mars 2022 i regi av forsknings- og innovasjonsprosjektet «Kjøp bærekraftig», et prosjekt der forskere og anskaffelsesavdelingen i DFØ skal hjelpe offentlige organisasjoner å kjøpe mat og cateringtjenester mer bærekraftig.
I denne videoen forteller Nico Groenendijk, professor i innovasjon og virksomhetsutvikling ved OsloMet om forskning som har blitt utført i prosjektet Kjøp bærekraftig. Han forteller om funn fra de 37 respondentene som har blitt intervjuet så langt.