Naturvitenskapelige helsefag

Iterativ rekonstruksjon ved CT

276 views 14. oktober 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud forklarer hva iterative rekonstruksjonsmetoder er.

Rendering-teknikker ved CT

124 views 30. september 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud forklarer rendering teknikker, volum-gjengivelse ved CT.

Sinogram ved CT

272 views 30. september 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud forklarer hva sinogram er hvordan dette brukes ved CT-undersøkelser.

Projeksjonsbilder CT

288 views 30. september 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud forklarer hva multiplanar reconstruction - MPR er innenfor CT-undersøkelser.