Naturvitenskapelige helsefag

Studiedesign

734 views 14. april 2015

Video 1 av 2.

Risiko

529 views 14. april 2015

Oppgaveskriving: Hva er en god introduksjon

1.819 views 10. april 2015

Video 1 av 4.

Oppgaveskriving: Forskningsmetoden

1.616 views 10. april 2015

Video 2 av 4.

Oppgaveskriving: Resultatene

1.193 views 10. april 2015

Video 3 av 4.

Oppgaveskriving: Diskusjonsdelen

1.083 views 10. april 2015

Video 4 av 4.

Tørking med magnesiumsulfat

204 views 30. november 2018

Videoen viser tørking med magnesiumsulfat.

Titreringsteknikk

204 views 30. november 2018

Videoen viser titreringsteknikk.

Bruk av skilletrakt

221 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man bruker en skilletrakt.

Bruk av målekolbe

145 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man bruer en målekolbe.

Bruk av fullpipette

207 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man bruker en fullpipette.

Vakuumfiltrering

247 views 30. november 2018

Videoen viser vakuumfiltrerings-teknikk.