Mangfold i UH-sektoren: Frode Eika Sandnes

NB!


DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Professor Frode Eika Sandnes snaker om lik rett til utdanning for alle – universell utforming av utdanningssektorens IKT-løsninger på nasjonal nettverkskonferanse for mangfold i UH-sektoren.