Live opptak

Styremøte OsloMet 12.mai 2022

58 views 13. mai 2022

VedtakssakerDagsorden - Dagsorden 13/2022 - Foreløpig utkast til utviklingsavtale14/2022 - Unntatt offentligheten iht.: Offl § 2515/2022 - Delegering av fullmakter til rektor16/2022 - Kvalitetsrapport for OsloMet 2020-202117/2022 - Etatsstyringsmøtet 202218/2022 - Dispensasjon fra opptakskrav for flyktninger i forbindelse med krigen i...

Lansering av forskningsrapporten Scandinavian integration policies for refugees

68 views 9. mai 2022

Nordisk Ministerråd og NIBR inviterer 9.mai 2022 til lansering av forskningsrapporten «Scandinavian integration policies for refugees: A comparative analysis of qualification and labour market integration outcomes». Rapporten er en oppfølgende studie til 2019-rapporten «Nordic integration and settlement policies for refugees: A comparative...

Bioingeniørdagen 2022

175 views 19. april 2022

Siden 2020 har ordet «bioingeniør» til stadighet dukket opp i media, men hva er egentlig en bioingeniør? Hvilken rolle har de egentlig i helsetjenesten? Hvilken rolle har de i forskning og utviklingen av diagnostikk, behandling og prognose av sykdommer. Program11.00: Velkommen v/rektor Christen Krogh11.10: Da pandemien traff...