Legge til bokkapittel i pensumlista

I denne videoen får du se steg for steg hvordan du søker opp og legger til et bokkapittel i en pensumliste i Leganto. Videoen er uten lyd.