Kombinasjonssøking – AND og OR

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Denne filmen er laget for deg som holder på med bacheloroppgaven i sykepleie.
En bibliotekar fra Helsefagbiblioteket repeterer hvordan du bruker AND og OR når du skal søke systematisk etter forskning i helsefaglige databaser