Kom i gang - Møte- og utvalgsmodulen for utvalgssekretær i Public 360

Hvordan ta i bruk møte- og utvalgsmodulen i Public360