KDA2017 - Kari Brandtzæg

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL

Innlegg fra årets kunst-, arkitektur- og designkonferanse - 2017