KDA2017 - Dan Zohar

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Innlegg fra årets kunst-, arkitektur- og designkonferanse - 2017