Installere EndNote

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Video om hvordan man som HiOA-student installerer referanseverktøyet EndNote.