Helsebiblioteket 2 - Tilgang til databaser

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Hvordan få tilgang til forskjellige databaser