Hæ? - Om å forske på problemløsing i tegnspråksamtale

Kristian Skedsmo forteller om forskning på hva døve brukere av norsk tegnspråk gjør når de varsler om problemer med oppfattelse og forståelse.