Folkehelsekonferansen 2017 - DET STORE I DET LILLE

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Velkommen! Jorid Grimeland, leder i Folkehelseforeningen og Ildri Eidem Løvaas, leder i Sunne kommuner - WHOs norske nettverk Med framtida på skuldrene - Hvor står vi 30 år etter Brundtlandskommisjonens rapport "Vår felles framtid"? Ove Jakobsen, professor i økologisk økonomi, Nord universitetBærekraftig by- og distriktsutvikling: Nærmiljø som fremmer folkehelse Heidi Fadum, seniorrådgiver, Helsedirektoratet