Folkehelsekonferansen 2017 - LEDERSKAP OG SAMSKAPING I KOMMUNE 3.0

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Hva er samskaping og hvordan lykkes vi med det? Eva Sørensen, professor ved Roskilde Universitet Asbjørn Røiseland, professor ved Nord Universitet The power of narratives: Leaders for public health must be able to win hearts and minds! John Ashton, en av grunnleggerne av Healthy Cities og tidligere folkehelsedirektør for region i England