Epistemonikos – hva og hvordan?

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Denne filmen er laget for deg som holder på med bacheloroppgaven i sykepleie.
En bibliotekar fra Helsefagbiblioteket illustrerer databasen Epistemonikos, og demonstrerer hvordan du kan søke i Epistemonikos for å se om det finnes systematiske oversiktsartikler som er aktuelle for problemstillingen din.