Broen til fremiden: Klimapolitikk - by og land

En uformell gjennomgang av valgresultatet viser en tydelig tendens til at klima var viktigere for folk i de store byene enn i distriktene. Hvordan kan vi byggen en bro mellom by og distrikt?

Anja Bakken Riise (Framtiden i våre hender), Per Espen Stoknes (Miljøpartiet de grønne), Hanna Kvamsås (Rokkansenteret), Ann Merete Furuberg (Norsk bonde- og småbrukarlag)